1133            Slaget ved Fodevig
Detalje af kalkmaleri
Om slaget

Ledingshæren     

                                                        

                                                             
Hirdmand

Vi har ingen billeder af Slaget ved Fodevig/Fotevik. Men det vides, at Erik Emmune vandt over den samlede ledingshær med kong Niels og prins Magnus i spidsen, fordi han havde lånt nogle få tyske ryttere / riddere. Billedet her fra et ridderslag er fra Ål Kirke ved Varde.