1133            Slaget ved Værebro
Forstørrelse
Et andet billede
Fund fra Værebro
Hirdmand

Der er ingen billeder af slaget ved Værebro. Men billeder på Bayeux-tapetet, der viser slaget ved Hastings i 1066, kunne godt illustrere danske krigsforhold ca. 50 år senere. Danske hære havde dog endnu mest fodfolk, ikke så mange ryttere. Ved Værebro sejrede kong Niels. Ved Fodevig senere på året vandt Erik Emmune - angiveligt fordi han netop havde en stor rytterhær i dette slag.