1133            Slaget ved Værebro

Slaget ved Værebro

Måske var der ikke så mange beredne i et dansk slag. Det sket først i slaget ved Fodevig.

Sådan fortæller Arthur Fang (i Roskilde I., 1945) om borgerkrigen:

Aaret efter Haraldsborg blev Erik Emmune slaaet ved Værebro, han maatte forlade Sjælland og senere flygte ud af Landet. Nu saa det igen galt ud for Roskilde. Kong Niels brød ind i Byen, udplyndrede den og lod alle tyske Mænd gribe for senere at overlade dem til Harald Kesjas Forgodtbefindende. Til Straf for, at de havde hjulpet Erik Emune med Bliden, lod Harald dem skamskænde ved at skære Næsetippen af dem. Da en af Tyskerne saa Kniven nærme sig, skreg han op: "Spar dog en Mand, som kender sin Læst". Harald troede, det var en lærd Mand, der kendte den hellige Læst (Bibelen), og lod Bøddelen holde inde. Snart blev det dog opklaret, at det var Skomagerlæsten, Manden forstod sig paa, men Harald morede sig over det snilde Kneb og lod ham slippe. 

  Slaget ved Fodevig