Slaget ved Værebro

     Slaget ved Værebro

Man har foretaget nogle udgravninger ved Værebro og denne økse kan være en rest efter kampene mellem kong Niels og Erik Emmune. Den stammer i al fald fra 1100-årene.