1134               Haraldsborg
Kalk og disk
Detaljer
Haraldsborg

Haraldsborgfundene indeholder et forgyldte sølvkar med 628 mønter (de fleste er fra Erik Emmunes tid) en smuk prydet guldring samt en alterkalk og en disk til de oblater, der bruges i kirken ved altergangen.

Skattene må være gravet ned under borgerkrigen i 1130'erne. Den første del af skatten, alterkalken og disken, blev fundet 1841af en karl, der pløjede på den gamle borgbanke. Hovedparten af skatten fandt man, da man gravede en del af bankens vestside af i 1854. Her fandt man det forgyldte sølvkar (sammen med et forgyldt sølvlåg), mønterne samt dele af et skrin. Skålen og låget er dekoreret på en meget fremmedartet måde, og de må stamme fra fjerne egne som Rusland mod øst, Balkan mod syd eller endda Iran endnu længere borte. I 1896 fandt man den sidste del af fundet. Det var en fingerring af guld, som havde sat sig på en tand på en harve, som havde revet jorden.

Fundet er ikke alene kostbart. Det vidner også om handels- og kulturforbindelser mod øst i 1100-tallet. Et andet vidne på dette er Allehelgens Kirke. Tingene i midten er over- og underdel til en skål, der stammer helt fra Persien (Iran).

Der er fundet andre skatte - alle med mønter - fra egnene omkring Roskilde fra 1100-tallet: I Græse tæt ved Værebro, i Allerslev og i Tessebølle (nær Herfølge).