Skt. Bendts Kirke
Skt. Bendts Kirke
Kirkens indre

                                                      

Navnet Ringsted kan ikke tolkes sikkert. Måske kommer det af mandsnavnet Hring. Under alle omstændigheder var Ringsted tidligt centralt tingsted og helligsted for de sjællandske bygder (allerede før historisk tid). Ca. 1080 lod Roskildebispen Svend Nordmand en frådstenskirke bygge på det sted, hvor St. Bendts kirke nu står. Om et tidligere helligsted eller gudehov lå her, kan ikke siges, men det er sandsynligt. I alt fald var der uden tvivl kirke på stedet allerede tidligere, men rester er ikke fundet. En undersøgelse af hele Skt. Bendts kirkes undergrund er endnu ikke gennemført.

Skt. Bendt er den hellige Benedict af Nurcia (480-543) blev den åndelige fader for det vesteuropæiske klostervæsen. Hans kloster, Monte Cassino, nær Rom blev grundlagt i 529. Herfra bredte munkebevægelsens tanker og idealer sig i løbet af middelalderen ud over Europa. Sct. Benedict. Detalje på postkort fra 1684.