Kalundborg
 

Byen i middelalderen

Kirken

                                                    

Roskildebispens gård i Kalundborg ligger i Adelgade på Torvet neden for kirken. Det er gården til højre. den er bygget sammen med byens middelalderlige rådhus til venstre.

Bispegården nævnes sent, 1401. Men den kan sagtens være ældre. Efter kronens konfiskation af bispedømmet 1536 var gården kongens, men blev givet videre til byens råd. Man brugte gårdens lokaler som rådstue - helt til 1854.Så fik man et nyt rådhus, og gården her forfaldt. I dag er den atter kommunal og rummer bl.a. en kunstudstilling.

I bispestolens breve er der nævnt, hvad bispen ud over bispegården ejede i Kalundborg. På bykortet er bispens ejendomme (i byen: Der var også gods knyttet til bispegården uden for byen) markeret med .

 

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ars Kalundborg Kalundborg  1

Anders Hansen af Ellinge giver 1400 gården til bisp Peder.

Brev C.5
1

Borger i Kalundborg Jens Dannemand skøder gården til bisp Peder1408. Gården har jens fået fra sin far Herman, som sammen med Kalundborgborgeren Peder brand købte den 1386.

Brev C.17, 18
1

Jens og Arild Madsen solgte 1402 en gård bisp Peder.

Brev C.22
Lille Fuglede Fugledelille 1

Gård (øde byggegrund) i landsbyen, som 1401 ejedes af bispegården.

Brev C.29