1176

Den hellige Margrethe af Højelse (Absalons kusine) dør og begraves på stranden ved Køge. I følge et sagn er det Margrethes mand Herlogh, der har dræbt sin kone, men han får det til at se ud, som om det var selvmord. En selvmorder kan ikke begraves i indviet jord (en kirkegård). Derfor begraves hun på stranden. Men ved hendes grav begynder der at ske underlige ting, mirakler. Da blev Herlogh indkaldt til forhør, og han tilstod sagens rette sammenhæng. Hvorpå Margrethe blev gravet op, liget renset og på en båre bragt til Roskilde.

Klostret på Eskilsø er blomstret op, men abbed Vilhelm indser, at det ligger et håbløst sted. Han bruger derfor nogle af klostrets nye godsområder i Tjæreby sogn til at bygge et nyt og større kloster: Æbelholt kloster. Munkene flytter til Æbelholt, men de beholder Eskilsø, fordi den er nyttig til frugtavl og græsning.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle