1177

Den hellige Margrethe af Højelse hentes til Roskilde, Vor Frue Klosterkirke, hvor hun tilbedes som lokal helgen. Vor Frue Kloster havde hidtil været benediktinerkloster. Det blev nu reorganiseret som cistercienserkloster af Absalon. Ny begravelsen medførte, at man måtte udvide kirken.

Absalon afløser Eskild som ærkebiskop i Lund, men fortsætter (som noget enestående) med at være biskop i Roskilde også. Roskilde er et rigt stift, og på Sjælland har hans mægtige slægt, Hviderne deres magtbase. Derfor vil han gerne beholde Roskilde. Eskild er nu 77 år og går i kloster. Kong Knud gifter sig med sachserhertugen Henrik Løves datter Gertrud. At Absalon nu kommer til Skåne ses i Domkirken, hvor inspirationen til byggeriet skifter fra Sorø til Lund.

  

Kapitlet i Roskilde nævnes for første gang. Kannikkernes formand er dekanen, og han hedder Niels.  

Absalon får sin fættersøn, kongens kansler Andreas Sunesen indsat som domprovst i Roskilde. Andreas er en meget lærd mand, som har skrevet både lovbøger og vers. Mest kendt er hans religiøse digt Hexaëmeron.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle