1180

Absalon bliver fordrevet fra Skåne og sit ærkebispesæde i Lund. Det er bønderne, der gør oprør. De vil ikke betale tiende (skat) til ærkebispen, kun til deres egne kirker og præster. Og de vil heller ikke have, at præsterne skal leve i cølibat, som Absalon har krævet. Absalon må have kong Valdemar til at hjælpe sig med at vinde sit bispesæde tilbage.

  

Dekanen Niels hører vi ikke mere om. Næste kendte dekan hedder Rane.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle