1190

Saxo påbegynder skrivningen af sin krønike, Gesta Danorum. Saxo er Absalons “klerk”, hans sekretær, så Absalon bliver helten i krøniken.

Vor Frue Klosters kirke får et større kor.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle