1304          Martinus de Dacia
Det lærde Roskilde

Praksis med, at man lod sit egentlige arbejde som kannik udføre af en vikar, var vidt udbredt og fremgår med størst tydelighed i de tilfælde, hvor den samme person var indehaver af kannikkeembeder flere steder på samme tid.  Martinus de Dacia opnåede i slutningen af 1200-tallet at blive kannik i Roskilde, såvel som i Lund og Slesvig. Alle tre embeder er sikkert blevet passet af vikarer, men Morten Mogensen, som han hed på dansk, var beskæftiget som universitetslærer i Paris (han blev oven i købet rektor) og senere blev han kong Erik Menveds kansler. Morten Mogensen var doktor i teologi, men var bedst kendt for sine teoretiske skrifter om latinsk grammatik. Både videnskabelige værker og lærebøger kendes fra hans hånd. Morten Mogensen døde i 1304 og ligger begravet i Notre Dame i Paris.