1303

 

Skt. Martins alter oprettes. Det ejede gods i 2 herreder (mest i Merløse) og i Roskilde by.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle