1354

 

Kong Valdemar (Atterdag) modtager den svenske konges udsending i Roskilde. Men ellers er det ved med at være slut med Roskilde som en by, kongemagten støtter sig til. Roskilde er fra nu af mere en gejstlig end en verdslig by, handelen er flyttet mod Sundet til København og Køge, kirkebyen Roskilde med sin mægtige biskop er blevet traditionens vogter.

Elisabeth Pedersdatter ophører med at være priorinde på Skt. Agnete kloster. Vi ved ikke, hvem hendes efterfølger er. Men i 1350'erne er Asger Skytte klosterets forstander.
Peder Grubbe lejer atter gods i Lyngby af Skt. Agnete kloster. 

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle