1357

Ejerforholdene i Svogerslev i senmiddelalderen er nu nogenlunde lagt fast.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle