1466

Det ældre Barbara-alter er nævnt første gang 1/2 1466 og må være stiftet af medlemmer af slægten Venstermand. Det er i alt fald efter reformationen taget tilbage af en af denne slægt, Lauge Venstermand. Alteret ejede gods i 4 herreder samt en gård i København.

Forrige år     Næste    Kort    Register    Tidstavle