1529                Joakim Rønnow 
Bispegården

Kælderrummet under bispegården er bevaret og flot hvælvet. Da universitetet overtog bispegården, blev kælderen fængsel for bønder, der hørte under universitetets gods, og for studenter, der hørte under professorernes jurisdiktion.