1547

Mogens Godske afløses som lensmandRoskildegård af søhelten Peder Skram. Det var Peder Skram, der under Grevens Fejde havde slået den lübske flåde så alvorligt, at Lübeck fra da af ikke længere kunne være en stormagt i Østersøen.

Christian III bekræfter fundatsen for Duebrødre Kloster. Endvidere forærer han stiftelsen, hvis forstander er hans slotsskriver Gotskalk Wedzel, kongetienden (den tidligere bispetiende) af et par sogne. Reglerne for forstanderskabet strammes, så de fattige sikres det, de skal have.

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle