1573

Lauge Becks kortvarige stilling som lensmandRoskildegård slutter med, at en af rigsrådets lederskikkelser Christoffer Valkendorf også får embedet for en kort tid. Samtidig bliver Valkendorfs kommende samarbejdspartner i kancelliet, Niels Kås, udnævnt til kansler.

De bygninger ved Laurentii Kirke, som Helligåndshuset havde været i, er overflødige nu, da stiftelsen er lagt ind under Duebrødre Hospital. Hospitalet sælger derfor de gamle bygninger.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle