1574

Byen får et skattefrit år p.gr.a. branden 1567. Byen har det økonomisk set skidt.

Christoffer Valkendorf afløses som lensmandRoskildegård af Eggert Ulfeldt.

Kongen befaler, at Gråbrødre sognekirke, som er meget forfalden, skal rives ned. Anvendelige byggematerialer skulle bruges på domkirken, som nu skulle være sognekirke også for Gråbrødre sogn.

Den gyldne altertavle, som senere havner i Roskilde Domkirke, erstattes i slotskirken på det Frederiksborg af en mere moderne alabasttavle.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle