1589

Vindinge kirke får en prædikestol lavet af Oluf Krogh.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle