1661      Roskildes mandtal

Krigen i Roskilde

Krigens gang

 
Den kongelige kommission  

Befolkningstallet

Fald i befolkningstallet

Skattegrundlaget

 
Kortet viser de områder, byen blev inddelt i, når der skulle lignes skat. Områderne kaldes roder. Faldet i skattegrundlaget i % er beskrevet rode for rode. Faldet viser, hvor hårdt de enkelte bydele er ramt af krigene.

                                                                                            

 

Som bilag til den oversigt over udgifter i anledning af svenskekrigene, som bystyret skulle aflevere til den kongelige kommission i 1661 havde man udarbejdet et mandtal, en fortegnelse over hver eneste familie i byen og dens tilstand i året1658 og i 1661: "Mandtal og rigtig Forklaring om Roskilde Bys Tilstand fra Anno 1658 og til Anno 1661", som er dateret 29/1 1661.

De faktiske tal fremgår af tabellen her:

Roder Husstande Skillingtal
1658 1661 Resultat Procent 1658 1661 Resultat Procent
Skt.Laurentii 54 36 -18 33 158 97 -61 39
Ringsted 42 9 -33 79 116 18 -98 84
Bondetings 38 16 -22 58 975 485 -490 50
Rådhus 33 21 -12 36 146 70 -76 52
Vor Frue 41 20 -21 51 75 28 -47 63
Hestemarked 30 13 -17 57 72 39 -33 46
Maglekilde 15 8 -7 47 45 25 -20 44
Skt. Ibs 33 12 -21 64 61 21 -40 66
I alt 286 135 -151   1648 783 -865  

Man har talt antallet af husstande i de forskellige roder op i 1658 og 1661. Byen var opdelt i kvarterer, som i forhold til skatteindkrævningen kaldtes roder. Hvor Roskilde i middelalderen havde været opdelt i fjerdinger, kongens og biskoppens, er der nu 8 roder. Og denne inddeling holder sig stabilt langt op i tiden. De gamle fjerdinger kan dog anes i roderne: Skt. Laurentii og Ringsted(gade) var en af de gamle fjerdinger, Rådhus og Skt. Ibs en anden, Bondetings og Maglekilde en tredje og Hestemarked og Vor Frue den fjerde. Hovedstrøget Algade-Skomagergade delte i nord og syd, torvet i øst og vest.

Værst ramt er Ringsted rode. Så følger Bondetinget. Begge steder skyldes det store fald branden 1660 mere end svenskerne. De rige i roderne Skt. Laurentii og Rådhus er dem. der har klaret sig bedst med en nedgang på hhv. 33% og 36%.