Højesteret
Danske lov

Herredagen

Landstinget før enevælden

På Sjælland hørte landsretten fra gammel tid hjemme i Ringsted. Her residerede landsdommeren. Før enevælden havde landsdommerne altid været adelige, men efter blev det ofte borgerlige, der avancerede fra byfoged/borgmester til landsdommere.

Ved en forordning 14/2 1661 blev rigets højeste appelinstans, herredagen bestående af medlemmer af rigsrådet, afløst af en ny domstol, Højesteret. Den (modsat herredagen, som rejste rundt i riget sammen med kongen) havde/har fast placering i København. Kongen var stadig ”summus judex”, øverste dommer, men det var sjældent han viste sig i retten. På billedet ses en af de sjældne gange, da Christian V. havde sat sig for bordenden i Højesteret. Her sad assessorer, som først og fremmest var inde i lovstoffet. Hvor der kun havde været adgang for adelige i herredagen, bestod den første Højesteret af 9 tidligere, adelige rigsråder og 8 borgerlige.