1669              Lejermålssager
Retssager

1668

1670

1671

Ved bytinget i Roskilde blev der dømt i sager om lejermål, d.v.s. sager, hvor folk, der ikke var gift med hinanden gik i seng med hinanden. Straffen var åbenbar skrifte og sagefald. Ved åbenbar skrifte skulle begge parter stå frem i (dom-)kirken og bekende deres synd. Og sagefald var en bøde på normalt 4 daler og 2 mark. Bøden kunne stige op til 15 daler for gifte personer. Men der var også tilfælde, hvor man p.gr.a. syndernes fattigdom måtte afstå fra at opkræve bøderne. Hvad man så gjorde melder historien intet om. I 1669 var der følgende sager:

1.       Per Jacobsøn og Kirsten Sørensdatter kom for tidligt i deres ægteskab (dvs. barnet kom for tidligt i forhold til brylluppet).

2.       Anne Madsdatter kom også for tidligt i sit ægteskab med Guldbrand Henriksen.

3.       Eline Pedersdatter sagde sig at være besovet her i Roskilde af en karl ved navn Boye Hansøn.

4.       Jens Andersen Postrider og Maren Hansdatter havde forset sig med hinanden.

5.       Jens Hansen og Karen Pedersdatter blev siden copulerede (gift).

6.       Dorethe Nielsdatter udlagde en smedesvend ved navn Christen Sørensen.

7.       Johanne Nielsdatter udlagde Jens Jensøn, vangefoged.

8.       Elline Jensdatter udlagde Jacob Hansøn, murermester.

9.       Mette Nielsdatter blev besovet på hr. kansler Peter Reetz's gård af ladefogden på Sortebrødre, Søren Jensen

10.   Niels Oelsøn og Dorrethe Povlsdatter havde forset sig med hver andre i Rektor Mag. Hans Kallundborgs hus, hvor de tjente sammen.

11.   Dorethe Pedersdatter udlagde Claus Pedersøn, kedelsmedesvend.