1659         Svenskekrigene
Krigen i Roskilde
Krigens 1. runde
Krigens 2. runde
Krigens afslutning

Billedet viser (danske) soldater fra svenskekrigenes tid. Der var endnu ikke tale om egentlige uniformer, men de forskellige regimenter kunne have tøjreglementer, så de forskellige afdelinger kunne skelnes fra andre. Under slag tog hele hæren et felttegn på. Om muligt tog danskerne egeløv i hatten (og det har danske soldater den dag i dag: Pynten omkring rigsvåbnet på kasketter og andre mærker), de svenske tog et halmknippe.

De to soldater til venstre bærer et "moderne" gevær med flintlås, som kunne affyres rimeligt hurtigt med en tænding, der ligner en lighters. Soldaterne til højre er musketerer og er udstyret med den mere gammeldags musket. Den er tung, der skal en lunte i fænghullet, den skal antændes for at fænge, musketten er langsom. Og dens tyngde betød, at soldaterne bar rundt på et stativ, de kunne stikke i jorden og lade muskettens løb hvile på, når de skulle skyde. Alt dette betød, at musketererne stod på linje og skød, ladede, fyrede op, skød, mens de øvrige var mere bevægelige og kunne angribe mere i flæng. Ingen af bøsserne var do så sikre, at man kunne bruge dem til skarpskydning. Man fyrede og håbede, man ramte noget. Og at kuglerne trængte igennem.