Svenskekrigene
Svenskekrigene og Roskilde
Krigens gang
Carl Gustavs sten
Kongens stamtavle

Carl X. Gustav. Stor og mægtig. En mand, som kun kendte til livet blandt soldater. Var i hele sin regeringstid i krig med Kurland, Polen, Brandenburg og Danmark. Han døde ung af for meget mad og for mange glas vin.