1682         Roskildes matrikel

Matriklen 1682

Skattefri grunde

Roskildes roder

Kortet viser Roskilde som helhed i 1682. Det er tydeligt, at det tætbebyggede område kun strakte sig langs Algade - Skomagergade og disses parallelgader, Bredgade, og sidegaderne Hersegade og Skt. Ols. Ellers er der kun spredt bebyggelse (alt det grønne). Kortet viser bygningsværdierne 1682 i rigsdaler. Det er tydeligt, at der kun i bykernen er bygninger til en vurdering over 200 rdl., og at det kun er på torvet med borgmestergårdene, at vurderingen nåede op over 300 rdl.