1633

Domkirkens tager 11/10 initiativ til at få sine 50 gårde i Gønge Herred i Skåne afsat. Man sælger dem til godset Hofdal (Hovdala).

I Jens Kochs boder fangede vagten to kvinder, som blev anklaget for letfærdighed og hor. Beviset fandt vagten i den enes seng, hvor der lå en smedesvend. De blev begge fængslet i 14 dage, hvorpå de blev forvist fra byen. Det kostede byfogeden 1 mark om dagen at give kvinderne øl, mad og brændevin (så det var ikke vand og brød), i alt 5 daler.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle