1639

Markus Madsen kommer for retten anklaget for drab på Søren Møller. Der føres mange vidner i sagen, og meget af det, de siger, er modstridende. Alligevel dømmer Samuel Samuelsen på bytinget sin forgænger til døden. Dommen bliver stadfæstet ved både landsretten og i højesteret, herredagen, hvor det var Christian IV's personlige stemme til fordel for dødsstraf, der gjorde udslaget (dommerne havde været meget uenige om hvorvidt, han var skyldig). 4/3 blev Markus Madsen henrettet på slotspladsen i København.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle