Resens kort 1677

Roder

Forklaring på bebyggelse

Med gadenavne

 

Sankt Laurentii rode bestod af torvet samt husrækkerne på begge sider af Skomagergade. Grundtaksten angiver ikke byggematerialer for de dyre gårde på torvet, men da de hørte til byens fornemste og dyreste (her boede borgmesterfamilierne) har de sikkert været grundmurede. Ellers ses det, at alle bygninger øst for Dampestræde ud mod gaden var rigtige købstadsbygninger i grundmur, med tegl tag og i to stokværk (etager). Det modsatte var tilfældet vest for Dampestræde, hvor der på den nordlige side kun var bindingsværk og ét stokværk, mens der på den sydlige side var enkelte bygninger i grundmur, heriblandt en virkelig storgård blandt småhusene, Skomagergade 21 i dag.