Roskilde

Skt. Laurentii rode

Rådhus rode

Vor Frue rode

Resens kort 1677

Roder

Peder Hansen Resen

 

Forklaringerne her henviser til tegningerne af de to mest bebyggede roder i Roskilde, Laurentii og Rådhus, samt tegningen af Vor Frue rode, som de er tegnet ud fra oplysningerne i matriklen fra 1682.