1835             Det kongelige Palais
Arkitekttegninger
Hele tegningen

Stænderforsamlingen for Sjælland og Østifterne fik til huse i en sal, der indrettedes i Palæet. På tegningen (udsnit af en større) ses de delegerede på deres bænke. På endevæggen ses 2 kakkelovne samt en piedestal med en buste af kong Frederik VI. Til højre for piedestalen sidder kongens repræsentant i forsamlingen, Anders Sandøe Ørsted (bror til H. C. Ørsted). Til venstre sidder forsamlingens præsident. Sidste møde i Stænderforsamlingen holdes 1846. Salen i Palæet laves om til en stor lejlighed, som siden bebos af bl.a. digteren Holger Drachmann.