Ehlers kort 1791

Roder

Skt. Ibs rodes nordlige del