1833                      Havnen

Hedde Jansen Ehlers

Havnemolen

Man begyndte for kommunale midler at uddybe sejlrenden mellem Roskilde og Frederikssund i 1833. Byrådsmedlem Hedde Jansen Ehlers stod personligt for opsynet med arbejdet, hvor man uddybede fra 3 til 10 fod, så almindelige skuder atter kunne besejle Roskilde. Uddybningen var tilendebragt 1834 og blev snart et hårdt slag for de fattige pæreskudeejere på Skt. Jørgensbjerg.