1844

Værtshuset ”Lygten” ved Hersegade / Hestetorvet rives ned ved udsigten til, at der kommer en ny Jernbanestation, og i stedet opføres restauranten ”Løven” på selve Hestetorvet.

Forstander på det Kongelige Opfostringshus i København, Rasmus Borch af købmandsslægten, opfører Bondetinget 4 som sin aftægtsbolig. Arkitekt er G. F Hetsch.
Mentzes gård i Svogerslev bliver landsbyens første selvejergård.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle