1940                   Besættelsen
Oberst Bennike
Garnisonen i Sverige

Tyskerne kommer til Roskilde. Her kører en kolonne over Stændertorvet mod kasernen.

Ved underretningen om det tyske angreb på Danmark 9. April 1940 beordrer Roskildes kommandant, Helge Bennike, sine 800 mand til Helsingør, hvor man tager færgen til Sverige, idet obersten regnede med, at tyskerne også ville angribe Sverige. Styrken interneres. Da tyskerne kommer til Roskilde fra Korsør, finder de en tom Kasserne, som de kvit og frit kan overtage.