1733                  Algade 1
Nybygningen 1928

                                          

Ejendommen Algade 1, det senere Bangs Hjørne opføres 1733. 1851 købes ejendommen af tobaksspinder Ferdinand Bernadotte Bang, som er uddannet i København. I kælderen blev der spundet skrå, hvilket fattige bjergbørn tjente til føden ved at gøre. Bygningen rives ned 1928.