1660      Jacob Winter og enke
Jørgen Hansen i Hersegade

Niels Pedersen

                                                            

              

Jørgen Hansen, som holdt til i Hersegade i Vor Frue Rode,  fik i 1660 konkurrence som værtshusholder fra en anden privilegeret gæstgiver - Jacob Winter - som fik privilegium den 15. juni 1660. Hans gæstgiveri lå i Rådhus Rode (byens dyreste strøg), sikkert i Algade, men hvor præcist vides ikke. På tegningen her, som bygger på Resens kort over Roskilde fra 1677, er husene i det område, som senere bliver fast plads for et gæstgiveri, nemlig Prindsen, blevet tegnet op. Det kunne jo være her, Winter holdt til. Det er i hvert fald et centralt sted i byen tæt på rådhuset.

Hansen og Winter førte striden med magistraten videre. Forskellige borgere var begyndt at modtage gæster mod betaling i strid med gæstgivernes eneret og uden påtale fra magistraten. Jørgen Hansen og Jacob Winter beklagede sig til kongen i et brev dateret 14. januar 1662, at andre var begyndt at gå dem i bedene. Sagen blev behandlet hurtigt, idet svaret er dateret dagen efter med besked til borgmestre og råd om at sørge for, at privilegierne bliver respekteret efter deres indhold.

Winter dør i begyndelsen af 1670'erne, og hans enke overtager driften af gæstgiveriet.

Skånske Krig 1676-79 satte naturligt nok gang i udskrivning af ekstraskatter, som ramte selv de privilegerede. Blandt de bedst stillede i klasse med værtshusholder Christian Arentz, borgmester Herman Schröder finder man Margrete salig Jacob Winter. Hun døde i øvrigt på den tid. I bygningsgrundtaksten fra 1682 omtales i Rådhus Rode endnu et sted som salig Jacob Winters baggård. I 1680 fik Niels Pedersen bevilling på gæstgiveri i Rådhus Rode, så han er nok næste mand på stedet.