1680      Niels Pedersen
Jacob og Margrethe Winter

Jesper Axelsen

Forordningen om gæstgiveri

                                                                 

Jacob Winter døde i begyndelsen af 1670'erne, og hans enke overtog driften af gæstgiveriet, Margrete salig Jacob Winter. Hun døde ca. 1680. Dette år 18. august 1680 fik Niels Pedersen bevilling på gæstgiveri i Rådhus Rode, så han er nok næste mand på stedet, hvor senere Prindsen kom til at ligge.

I et skatteregnskab for 1682-83 bor han sammen med hustru, 4 børn,  2 tjenestepiger, 2 heste og 4 svin. Omkring 1689 gik han fallit, hvilket er omtalt i en bevaret overformynderiprotokol, hvoraf fremgår, at han simpelt hen er stukket af og har taget de bedste ting med sig

Ved mandtallet 1690 nævnes der intet om gæstgiveri i Rådhus Rode (dog drev apotekeren Algade 10 herberg). Først i 1694 hører vi om en ny gæstgiver i Algade, og han hedder Jesper Axelsen.