1731              Algade 6      
Huset 1682

Huset 1731

                                          

 

Algade 6 - Den gamle Bagergård - som den ser ud i dag. Det er det ældst bevarede hus i Algade.

Oprindeligt var her værtshus. Men fra 1749 har her været bageri.