Algade 7
Udgravning
Kælderen i dag
Bebyggelse i nyere tid

                                                

Algade 7, som bebyggelsen kan have set ud på Jens Kruses tid. Boden ved gaden, Skt. Knuds Alters stenborder, er nævnt i kilder, der er ældre end 1497, og lå altså på den del af grunden til højre mod øst, der ejedes af Skt. Knuds Alter. Gården til venstre mod vest lå på Skt. Annas Alters grund.

Placeringen af gården og boden (stenboderne) fremgik af udgravningen 1963. Der lå to huse på grunden parallelt med gaden (op oprindeligt altså på to forskellige grunde ved vi fra ejerforholdene). Det østligste hus har været et stenhus, så det er altså gården. Det er her kælderen stammer fra. Den havde 6 krydshvælvinger og var båret af to midterpiller. Vest for stenhuset lå et andet hus, der havde en sidebygning af bindingsværk ud til gården. Det er alt dette, tegningen viser.