Allehelgensgade
Allehelgensgade
Resens kort
    
   

Allehelgensgade har nummer 13 og 14 på Resens kort. Midt i gade 13 ved 59 ligger Allehelgens Brønd, men her lå faktisk Allehelgens Kirke. Resen placerer den 2 steder (begge benævnt 51) mellem gade 13 og 14. Gaderne er allerede nu nærmest kun bebygget i sin nordlige ende nærmest Algade. Nr. 60 på Torvet er en af byens andre offentlige vandpumper, Byens Brønd. Gaderne løber kun til Bredgade (9).

Den nuværende Allehelgensgade ligger nærmest imellem de to gamle gader, som tidligere hed Store Allehelgensstræde (14), og Lille Allehelgensstræde (13). Resen har som nævnt to steder, hvor Allehelgens  Kirke (51) skal have ligget. Den blev funden i den nordlige del af Duebrødre Stiftelses have (ved 59) omtrent ud for Læderstræde (15), da der i sommeren 1944 blev foretaget gravninger til bunkers. Lille Allehelgensstræde, som løb mellem ejendommene Rådhustorvet 4 og 6, blev nedlagt efter den store brand i 1735.