Hersegade
Hersegade

Hersegade (18) er meget lidt bebygget og mest mod nord og Algade. Ved tallet 8 lå porten til Køge, som Fruegade (9) næsten også løber ud i.