Vejrmøllekro

Vejrmøllekroen

Chausséen

Kort

Møllehuset lå nær Herstedøster på den gamle alfarvejs sydside og var en lille kro/ et traktørsted opkaldt efter en stubmølle på stedet. Her lå på nordsiden af vejen Smørum herreds tingsted, indtil 1683, da det flyttedes til Ballerup. Da chausséen blev anlagt, flyttede man Møllehuset ned til den nye vej, og det blev til Røde Vejrmølle Kro.

Røde Vejrmølle lå midt ude på landet med en møllebygning. Huset med skorstenen foran møllen er et bageri - og der er stadig bageri på stedet. På den anden side af Roskilde Landvej lå kroen. Ved den gamle alfarvej havde der været kro med mølle ved Glostrup. På den nye chaussé lå kroen lidt længere fra Glostrup.