Liebes Gård
Liebes Gård
                                            

Gårdsiden Skt. Olsgade 18. Her har der længe været håndværksvirksomhed, og husene blev også brugt som lagerbygninger.

Huset er af gammel dato, men var i 1600-tallet mere beskedent bygget af bindingsværk i én etage og med stråtag. I mandtallet 1682 ejedes den lille gård således af en håndværker, Hans Smed.