1958            Domprovstegården
Den gamle bygning
Domprovste

 

                                                    

Den søndre bindingsværksfløj af Domprovstegården rives ned 1958, og der opføres en ny fløj af gule teglsten.