1755         Niels Andersen Blik

Christian Ulrich Bech

Niels Krarup

 

Forordningen om gæstgiveri

                                                                        

Efter Bechs død i 1751 fortsatte enken et par år indtil Erich Lyche, hendes nye mand, i 1755 - solgte "Hamborger Herberg" og flyttede med familien tilbage til Helsingør som købmand. Den nye køber var Niels Andersen Blik, som ejede »Prindsen« og derfor allerede havde den fornødne gæstgiverbevilling.

Fire år senere - i 1759 - solgte Blik gæstgiveriet til Niels Krarup, der tillige var vognmester.