1780           Ole Andersen Zimmer

 

Krarup og Schneider

J. S. Johne

Forordningen om gæstgiveri

                                                                             

I 1780 fik gæstgiver Schreiber stillingen som stadsinstrumentist i København. Han solgte »Hamborg Herberg« for 4.650 rigsdaler til Ole Andersen Zimmer, der i skødet kaldes kgl. majest. privilegeret herberger og vognmester i Roskilde. Købet finansieredes i øvrigt af datidens lokale pengetanke, nemlig Domkirken med en førsteprioritet på 2.000 rdl. og Duebrødre kloster med en andenprioritet på 1.200 rdl.

To år efter blev Zimmer tillige postmester i Roskilde og i 1787 fik han endog brev på at postmesterstillingen skulle følge gæstgiveriet - i sig selv en betænkelig afgørelse, som betød at Zimmer ved salg kom til at bestemme, hvem der skulle være postmester - en afgørelse der ellers alene tilkom kongen.

Det skulle da også snart vise sig, at denne konstruktion var problematisk. Da Zimmer døde ville enken gerne fortsætte, men Generalpostamtet havde ingen tiltro til hendes kvalifikationer. Aftalen fra 1787 kunne man dog ikke se bort fra og udgangen blev, at Generalpostamtet købte gården for 7.000 rdl. og lejede den ud til J. S. Johne.