Torvet 2
Torvet 2

Forgården

Baggården

Fugleperspektiv

                                                    

Lagerlængen ud mod Gullandsstræde i ejendommen Stændertorvet 2.