Torvet 2
Torvet 2

Forgården

Baggården

Gullandsstræde

Fugleperspektiv

                                                  

Længerne ud mod Gullandsstræde i ejendommen Stændertorvet 2.